جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

0
سبد خرید خالی است.

هنرمند قاب هنر

امیرحسین جباری

هنرمند نقاش - خوشنویس

در حال بروز رسانی

▪دارای‌مدرک‌فوق‌ممتازاز‌انجمن‌خوشنویسان‌ایران‌وابسته‌به‌وزارت‌ارشاد

▪ عضو‌دائمی‌انجمن‌خوشنویسان‌شهر‌ری

▪نمایشگاه‌خوشنویسی‌گروهی‌بین‌الملل‌سایپا‌پرس

▪نمایشگاه‌خوشنویسی‌گروهی‌کاخ‌سعدآباد‌استادان‌انجمن‌خوشنویسان‌شهر‌ری

▪کارشناسی‌خط‌و‌چیدمان‌و‌بازسازی‌کتیبه‌های‌دور‌گنبد‌حرم‌مطهر‌امیر‌المومنین‌علیه‌السالم

▪نمایشگاه‌خوشنویسی‌انفرادی‌گالری‌ترانه‌باران

▪نمایشگاه‌خوشنویسی‌انفرادی‌گالری‌هنر‌ایران

▪نمایشگاه‌خوشنویسی‌گروهی‌در‌برج‌میالد

▪لوح‌تقدیر‌کارگاهی‌از‌دانشگاه‌استاد‌فرشچیان‌

▪داور‌انتخاب‌آثار‌مسابقات‌خوشنویسی‌گروهی‌در‌دانشگاه‌استاد‌فرشچیان‌

▪ نمایشگاه‌انفرادی‌در‌گالری‌گویه‌سال۱۴

تعدادی از آثار هنرمند

فرم سفارش خلق اثر

نکات سفارش خلق اثر

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی