اپلیکیشن پروانه

پلتفرم نمایش آثار هنری در بستر دیجیتال

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻨﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان، متخصصان تکنولوژی و کسب‌و‌کار می‌کوشد ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻨﺮ در اﯾﺮان (Digitalizing the Iranian art industry) گام بردارد، فضایی را برای هنرمندان رشته‌های مختلف جهت نمایش و فروش آثارشان ایجاد کند، بستری برای معرفی رویدادها، گالری‌ها و کارگاه‌ها... باشد و در این مسیر تمام افراد جامعه را با خود همراه کند تا شاید همگی با هنرمند درون خود آشتی کنند.

راهکارهای تجاری سازی آثار هنری

مشاوره و ارائه خدمات و راهکارهای تجاری سازی آثار هنری

فروشگاه اختصاصی آثار هنری

خرید و فروش بدون واسطه آثار هنری در فروشگاه های اختصاصی پروانه

اجتماع آنلاین هنرمندان ایرانی

محفل حضور هنرمندان رشته های مختلف هنری

پروفایل اختصاصی هنرمند

ایجاد صفحه اختصاصی برای معرفی هنرمند و آثار

جستارهایی در باب آشنایی با هنر و هنرمند

فرهنگ و هنر ما همواره آمیخته با داستان های پرفراز و نشیب و نفس گیری است که به بیان تجربیات غنی و سرشار گذشتگان می پردازد. وبلاگ پروانه با الگوگیری از فرهنگ ایرانی میخواهد زبان گویای تجربه های ارزشمند هنر و هنرمند ایرانی باشد و با انتشار نوشتارهایی ساده و مرتبط با فضای هنر، کوشیده است گامی هر چند کوچک در راستای آشتی آدمیان با ذات هنر دوست و رویا پردازشان بردارد

پیشه هنر

۳ پست ها

خوان هنر

۲۱ پست ها

صاحب هنر

۴ پست ها

از هنر برایتان نوشته ایم

آنچه درباره هنر و هنرمند نوشته ایم در این گروه ها جای داده ایم تا به آسانی بخوانید، بدانید و بگویید

چگونه از قابلیت های پروانه بهره مند شویم؟

اپلیکیشن پروانه را نصب کرده پروفایل هنری بسازید و آثارتان را در معرض نمایش قرار دهید

نسخه ی ویژه اندروید و IOS

نصب اپلیکیشن و ثبت نام در پروانه