جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

0
سبد خرید خالی است.

هنرمند پروانه

حمید امینی فر

هنرمند نقاش - خوشنویس

در حال بروز رسانی

دکترای‌پژوهش‌هنر‌– دانشگاه‌ Sinan، استانبول-ترکیه

▪ نمایشگاه‌های‌گروهی:‌

▪ نمایشگاه‌های‌گروهی‌گالری‌میالنی-‌ ارومیه‌،ایران

▪ نمایشگاه‌های‌گروهی‌گالری‌هنرمندان‌تبریز- تبریز‌،‌ایران

▪ نمایشگاه‌های‌گروهی‌گالری‌ایده‌– تهران‌،‌ایران

▪ نمایشگاه‌های‌گروهی‌گالری‌ – Seven Sanatاستانبول‌،‌ترکیه

▪ نمایشگاه‌های‌گروهی‌گالری‌ – Abaciاستانبول‌،‌ترکیه

▪ نمایشگاه‌های‌گروهی‌گالری‌برسام‌– تهران‌،‌ایران

▪ نمایشگاه‌های‌گروهی‌گالری‌ – Ghasr-Elدوحه‌،‌قطر‌

▪ نمایشگاههای‌انفرادی‌گالری‌هنرمندان‌تبریز- تبریز‌،ایران

▪ نمایشگاههای‌انفرادی‌گالری‌فاسونکی‌،‌تبریز‌،ایران

▪ نمایشگاههای‌انفرادی‌گالری‌باغ‌کتاب-‌ تبریز‌،ایران‌

▪ نمایشگاههای‌انفرادی‌گالری‌ – seven sanatاستانبول‌،‌ترکیه

▪ شرکت‌در‌ششمین‌بینال‌بین‌المللی‌هنر‌کشور‌آذربایجان‌– باکو‌،‌آذربایجان▪ ارائه و فروش اثر در حراج رز بریز لندن_۱399 و ۱

تعدادی از آثار هنرمند

فرم سفارش خلق اثر

نکات سفارش خلق اثر

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی