جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

0
سبد خرید خالی است.

هنرمند پروانه

حسین احصایی

هنرمند نقاش - خوشنویس

در حال بروز رسانی

فارغ‌التحصیل‌از‌هنرستان‌هنرهای‌تجسمی‌پسران‌)رشته‌نقاشی‌(

▪ برگزاری‌ورک‌شاپ‌های‌متعدد‌نقاشی‌.‌)‌دانشگاه‌تهران‌،دانشگاه‌استاد‌محم ود‌

فرشچیان‌،باغ‌کتاب‌و…(

▪ نمایشگاه‌های‌داخلی‌:‌باغ‌موزه‌هنر‌ایرانی‌،باغ‌نگارستان‌،کاخ‌گلس تان‌،گ الری‌

شکوه،گالری‌نگر…

▪ نمایشگاه‌های‌خارجی‌:ژاپن‌،‌فرانسه‌،لندن‌،‌ایتالیا‌،روسیه‌،‌قطر‌و…

▪ حضور در‌محضر‌اساتیدی‌همچون‌‌هانیبال‌الخاص‌و‌سید‌جمال‌الدین‌خرمی‌نژاد

سوابق‌هنری‌محمد‌)‌باربد‌(‌یزدانی‌نیا

▪ کارشناس‌گرافیک‌و‌خوشنویسی‌حرفه‌ای‌از‌دانشگاه‌فرهنگ‌و‌هنر‌تهران

▪ کارشناسی‌ارشد‌مرمت‌اشیا‌دانشگاه‌هنر‌تهران

▪ عضو‌رسمی‌انجمن‌خوشنویسان‌ایران

▪ عضو‌مرکز‌توسعه‌هنرهای‌تجسمی‌کشور‌

▪ مدرس‌نمونه‌سازمان‌فرهنگی‌هنری‌تهران‌در‌رشته‌خوشنویسی‌و‌نقاشی‌خط۱397‌

▪ مدرس‌انجمن‌خوشنویسان‌ایران

▪ مدرس‌سازمان‌فرهنگی‌هنری‌شهرداری‌تهران

▪ موسس‌آکادمی‌هنرهای‌تجسمی‌اکسپرسیو‌تهران

▪ برگزاری‌بیش‌از‌هزار‌کارگاه‌هنری‌آموزشی‌نقاشی‌خط‌و‌خوشنویسی‌در‌سطح‌کشور‌و‌خارج‌از‌کشور‌

▪ شرکت‌در‌بیش‌از‌صد‌‌نمایشگاه‌گروهی‌و‌جمعی‌در‌ایران‌و‌خارج‌از‌کشور

▪ برگزیده‌جشنواره‌‌ملی‌آستان‌دوست‌،نمایشگاه‌بین‌المللی‌محمد‌رحمت‌للعالمین‌و‌جشنواره‌شمسه

تعدادی از آثار هنرمند

فرم سفارش خلق اثر

نکات سفارش خلق اثر

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی