جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

0
سبد خرید خالی است.

هنرمند پروانه

امیر جعفری

هنرمند نقاش - خوشنویس

▪ فوق‌دیپلم‌نقاشى‌/کارشناسى‌گرافیک ‌/دارای‌مدرک‌انجمن‌خوشنویسان

▪ نمایشگاه‌انفرادی‌در‌کشور‌ارمنستان‌)موزه‌طومانیان‌ایروان(۱395‌،

▪ چهارمین‌حراج‌ساالنه‌گالری‌دهش‌پور۱397‌

▪ نمایشگاه‌انفرادی‌»دور‌گردون«‌گالری‌آتبین۱398‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌شب‌تاب‌گالری‌طراحان‌آزاد۱398‌و۱399‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌نقاشی‌خط‌در‌گالری‌مژده۱398‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌گالری‌نگر۱398‌ و۱399‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌پرنده‌صلح‌،گالری‌باغ‌ایرانی‌فرانسه۱۴۰۱‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌نقاشیخط‌،گالری‌مورا۱۴۰۱‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌خط‌،گالری‌ایوان‌قصر‌،کشور‌قطر۱۴۰۱‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌مروری‌بر‌تحوالت‌تصویری‌خط‌در‌ایران‌،گالری‌دیهیم۱۴۰۱‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌راه‌مکه‌،گالری‌ایوان‌قصر‌،کشور‌قطر۱۴۰۱‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌قلم‌،گالری‌ایوان‌قصر‌،دوحه‌قطر ۱۴02

امیر جعفری متواد سال 1357 خوشنویس، طراح و نقاش وگرافیست

از سال۷۳ فعالیت هنری خود را به صورت حرفه ای شروع کرده است.

 عضو هیئت مدیره انجمن خوشنویسان نجف آباد

سابقه تدریس در انجمن خوشنویسان و آموزشگاه آزاد هنری

پرورش حدود ۲۰هنرجوی ممتاز و۵هنرجوی فوق ممتاز 

برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی را دارد.
رتبه اول در جشنواره پیامبر اعظم در سال ۸۵

رتبه برگزیده در جشنواره بین المللی البرده در کشور امارات (سال۸۹)

 رتبه برگزیده در دومین دوسالانه خوشنویسی ایران رتبه اول جشنواره استانی قرآن کریم (سال۹۳)

کسب رتبه اول مسابقات حجاب(سال۹۳)

 کسب رتبه دوم مسابقات استانی خوشنویسی با  موضوع آزاد 

کسب رتبه برتر خط تحریری در جشنواره ملی رضوی (۹۳-۹۴) از جمله عناوین این هنرمند هستند.

تعدادی از آثار هنرمند

فرم سفارش خلق اثر

نکات سفارش خلق اثر

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی