جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

0
سبد خرید خالی است.

هنرمند پروانه

ناهید حسینی بند

هنرمند نقاش - خوشنویس

در حال بروز رسانی

▪ ناهید‌حسینی‌بند

▪ ممتاز‌نستعلیق‌از‌انجمن‌خوشنویسان‌ایران

▪ نمایشگاه‌های‌گروهی:‌

▪ گالری‌میالنی-‌ ارومیه‌،ایران

▪ گالری‌حوزه‌هنری‌سازمان‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسالمی‌– ارومیه‌،‌ایران

▪ گالری‌هنرمندان‌تبریز- تبریز‌،‌ایران

▪ گالری‌ایده‌– تهران‌،‌ایران

▪ گالری۱996‌ – باکو‌،‌آذربایجان

▪ گالری‌ – Seven Sanatاستانبول‌،‌ترکیه

▪ گالری‌ – Abaciاستانبول‌،‌ترکی

تعدادی از آثار هنرمند

فرم سفارش خلق اثر

نکات سفارش خلق اثر

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی